Downloadsachmienphi.com

460 bài toán vui luyện trí thông minh

460 bài toán vui luyện trí thông minh - Sa Thị Hồng Hạnh
460 bài toán vui luyện trí thông minh –

460 bài toán vui luyện trí thông minh

Tác Giả:

Thể Loại: Khoa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

460 bài toán vui luyện trí thông minh –

Câu 3.

Hiện giờ Mai 4 tuổi, chị gái của Mai gấp 3 lần tuổi Mai. Hỏi khi tuổi của chị Mai gấp hai lần tuổi Mai thì chị gái Mai bao nhiêu tuổi?

Câu 4.

Tuấn nhanh hơn Hùng, Dũng chậm hơn Tuấn.

Trường hợp nào dưới đây là đúng nhất?

Dũng nhanh hơn Hùng

Dũng chậm hơn Hùng

Dũng nhanh bằng Hùng

Không thể nói Dũng hay là Hùng ai nhanh hơn ai.

Câu 5.

Một người bán kem có 6 loại hương vị khác nhau. Nếu mỗi lần ông ta bán hai que kem với hai hương vị khác nhau. Hỏi ông có thể bán được bao nhiêu lần như vậy?

Câu 6.

Hình nào khác với các hình còn lại?

Câu 7.

Số chân chó nhiều hơn số chân gà là 12, số gà hơn số chó là 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chó?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo