Downloadsachmienphi.com

Bác Hồ Với Châu Phi

Bác Hồ Với Châu Phi - Nguyễn Thành
Bác Hồ Với Châu Phi –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bác Hồ Với Châu Phi –

Châu Phi là một trong những chiếc nôi của loài người, là vùng đất rộng lớn với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và nguồn nhân công dồi dào. Do đó, ngay từ rất sớm thực dân phương Tây đã xâm lược châu Phi.

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh rời đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình đi khắp thế giới đế tìm hiểu về đời sống nhân dân các nước nói chung và nhân dân các nước thuộc địa nói riêng, Nguyễn Ái Quốc đã có thời gian làm việc trên một chiếc tàu di vòng quanh châu Phi và qua đó Người đã có thêm nhiều hiểu biết về chủ nghĩa thực dân cũng như đời sống cơ cực, lầm than của người dân châu Phi.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo