Downloadsachmienphi.com

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10 - Nguyễn Minh Hà
Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10 –

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 10, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10 –

Sách gồm 4 chương:

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : VECTƠ

1.1. Vectơ. Các phép toán vecto

1.2. Sự biểu thị vectơ. Phép chiếu vecto

1.3. Tọa độ của vecto trên trục và trên mặt phẳng tọa độ

CHƯƠNG II : TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO VÀ ỨNG DỤNG

2.1 Giá trị lượng giác của góc

2.2 Tích vô hướng của hai vecto

2.3 Hệ thức lượng trong tam giác

2.4 Hệ thức lượng trong đường tròn

CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

3.1 Đường thẳng

3.2 Đường tròn

3.3 Elip

3.4 Hypebol

3.5 Parabol

CHƯƠNG IV : CÁC CHUYÊN ĐỀ

4.1 Tích ngoài của hai vec tơ và ứng dụng

4.2 Phương tích của điểm đối với đường tròn. Trục đẳng phương, tâm đẳng phương

4.3 Tiếp tuyến của ba đường cônic

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Xem Theo Môn:
 • Tất Cả
 • Toán
 • Hóa
 • Sinh Học
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Địa Lý
 • Lịch Sử
 • Sách Giáo Khoa
 • Sách Giải Bài Tập
 • Văn Mẫu
Lớp 10

Sách Giáo Khoa Tin Học 10

Sách Giáo Khoa Tin Học 10 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Tin Học 10 ...
Lớp 10

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Tập 2 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Ngữ ...
Giáo Dục Quốc Phòng

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 10

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 10 - Nhiều Tác Giả Sách ...
Lớp 10

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 10 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 10 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Vật ...
Hóa Học

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 10 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 10 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Hóa ...
Lớp 10

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 ...
Địa Lý

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp ...
Lớp 10

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa ...
Show next
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo