Downloadsachmienphi.com

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 - Huỳnh Văn Út
Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 –

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 –

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT (GLUXIT)

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

CHƯƠNG III: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

A. Kiến thức cơ bản.

B. Bài tập áp dụng.

C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo