Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình

Đang tải...

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình

Tác Giả: Huỳnh Công Thái

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình – Huỳnh Công Thái

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình ẢnhTên Sách/EbookDownload – Đọc Online
Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 2Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 2ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 3Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 3ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

Đang tải...
GIỚI THIỆU SÁCH

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình – Huỳnh Công Thái

MỤC LỤC
Phần I: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT.
Phương pháp 1: Dùng các phép biến đổi đại số tương đương.
Phương pháp 2: Dùng các phép thế.
Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ.
Phương pháp 4: Đánh giá miền hai vế.
Phương pháp 5: Dùng định lý f(x) = f(y)
Phương pháp 6: Dùng Đạo hàm.
Phần II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ KHÔNG CHỨA THAM SỐ.
A. CÔNG THỨC CƠ BẢN.
B. CHUẨN BỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Phương pháp 1: Lũy thừa làm mất căn.
Phương pháp 2: Kỹ thuật dùng lượng liên hợp.
Phương pháp 3: Đặt thừa số chung và đưa về vế tích.
Phương pháp 4: Biến đổi đại số và đưa về dạng đạt biệt.
Phương pháp 5: Các kỹ thuật đặt ẩn phụ.
Phương pháp 6: Dùng phương pháp đối lập.
TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ CHỨA THAM SỐ M.
TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ CÓ CHỨA THAM SỐ
Phần III: CÁC DẠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
Dạng 1: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.
Dạng 2: Hệ phương trình một ẩn số.
Dạng 3: Hệ phương trình đa thức hai ẩn x, y.
Dạng 4: Hệ đối xứng loại 1.
Dạng 5: Hệ đối xứng loại 2.
Dạng 6: Hệ đẳng cấp.
Dạng 7: Hệ có dấu giá trị tuyệt đối.
Dạng 8: Hệ phương trình vô tỷ.
Dạng 9: Hệ phương trình ba ẩn số.
Dạng 10. Hệ phương trình nũ và Logarit.

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Загрузка...