Downloadsachmienphi.com

Châm cứu học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với Y học hiện đại

Châm cứu học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với Y học hiện đại - Hoàng Bảo Châu
học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với Y học hiện đại –

học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với Y học hiện đại

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với Y học hiện đại – Hoàng Bảo Châu

là phương pháp chữa bệnh cổ truyền của phương Đông. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, đã trở thành phương pháp chữa bệnh quốc tế. Năm 1978, NXB Y học đã xuất bản tài liệu Châm cứu học (gồm 2 tập) của tập thể lương y bác sĩ Viện Đông Y do bác sĩ Hoàng Bảo Châu làm tổ trưởng tổ biên soạn. Tài liệu có tác dụng tốt và đã được NXB Y học Matxcơva dịch ra tiếng Nga năm 1988.

Từ đó đến nay, NXB Y học đã xuất bản nhiều tài liệu về của các trường đại học, trung học y cũng như của nhiêu tác giả khác. Vì là một phương pháp quốc tế , nên tuy đại đồng tiêu dị, các tài liệu đều có nội dung tương tự các sách dùng trong giảng dạy của cũng như quốc tế .

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo