Downloadsachmienphi.com

Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học

Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học - Lê A
Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học –

Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 1, Tiếng Việt

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học –

Mục Lục :

Lời nói đầu.

Phần 1 : Chữ viết và chữ viết tiếng việt.

I. Khái lược về chữ viết.

II. Chữ viết tiếng việt.

Phần 2 : Dạy chữ viết ở tiểu học.

A. Dạy tập viết ở tiểu học.

B. Dạy chính tả ở tiểu học.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo