Downloadsachmienphi.com

Dạy Con Làm Giàu Tập 5 – Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính

Dạy Con Làm Giàu Tập 5 - Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính - Robert T. Kiyosaki
Dạy Con Làm Giàu Tập 5 – Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính –

Dạy Con Làm Giàu Tập 5 – Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Dạy Con Làm Giàu Tập 5 – Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính –

Có rất nhiều người từ hai bàn tay trắng đã vươn lên cạnh tranh với những gã khổng lồ và trở nên giàu có. Khi đó người cha giàu cho rằng:

Thứ nhất, lưu lượng tiền mặt là những từ quan trọng nhất trong thế giới tài chính.

Thứ nhì là sức bật. Sức bật chính là sức mạnh và thứ sức mạnh đó có thể phục vụ cho bạn hoặc chống lại bạn. Vì sức bật là sức mạnh nên một số người sử dụng nó, một số người lạm dụng nó và một số người khác thì sợ nó. Và 5% só người trở thành giầu có chính là vì họ biết cách sử dụng sức bật. Nhiều người muốn làm giàu nhưng thất bại vì họ lạm dụng nó. Và hầu hết những người khác không thể làm giàu được là vì sợ nó. Sức bật tạo nên sức mạnh tài chính. Vậy có những dạng sức mạnh nào? Làm thế nào để sử dụng sức mạnh đó theo ý mình, để từ tay trắng trở nên giàu có, để nghỉ hưu sớm và vẫn giàu có?

Người cha giàu dạy người con rằng: Việc làm giàu bắt đầu từ một bộ óc đúng đắn, những ngôn từ đúng đắn và những kế hoạch đúng đắn. Sau khi con đã có điều đó thì bước hành động sẽ rất dễ dàng.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo