Downloadsachmienphi.com

Doanh Nhân Tự Học – Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công

Doanh Nhân Tự Học - Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công - Nhiều Tác Giả
Doanh Nhân Tự Học – Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công –

Doanh Nhân Tự Học – Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Doanh Nhân Tự Học – Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công –

Việc thiết lập và áp dụng một hệ thống tiền lương và tiền công tốt có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp. Một hệ thống tiền lương và tiền công được tổ chức hợp lý, khách quan và chính xác giúp người chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý lập kế hoạch cho tương lai, duy trì đội ngũ hiện tại và đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phân tích, đánh giá và phân ngạch công việc chính xác là những quy trình thiết yếu để xây dựng các thang lương. Nếu doanh nghiệp tuân theo các quy trình này, công tác quản lý tiền lương sẽ đơn giản hơn.

Cuốn sách này giới thiệu các chủ đề sau đây:

Những khó khăn gặp phải liên quan đến hệ thống tiền lương và tiền công của doanh nghiệp.

Đặc điểm của một hệ thống tiền lương và tiền công tốt.

Các lợi ích của một hệ thống tiền lương và tiền công chính xác và khách quan.

Thiết lập một hệ thống tiền lương và tiền công cho doanh nghiệp

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo