Downloadsachmienphi.com

Doanh Nhân Tự Học – Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng

Doanh Nhân Tự Học - Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng - Nhiều Tác Giả
Doanh Nhân Tự Học – Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng –

Doanh Nhân Tự Học – Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Doanh Nhân Tự Học – Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng –

Cuốn sách này cung cấp cơ sở để phát triển một chương trình hiệu quả đối với thị trường mục tiêu đã chọn. Công ty cần xác định người tiêu dùng mục tiêu và hiểu quá trình mua của họ trước khi phát triển các kế hoạch marketing của mình. Đó là lý do vì sao bạn cần thu thập thông tin từ khách hàng. Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp quan trọng về vấn đề làm thế nào để đến được với khách hàng và phục vụ họ hiệu quả hơn.

Mục đích chính của cuốn sách này là giải thích tầm quan trọng của việc hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua. Việc hiểu biết đó sẽ cung cấp một cơ sở để thu thập thông tin về khách hàng và xây dựng kế hoạch marketing.

Cuốn sách này cung cấp cơ sở quan trọng cho nhiều dạng hoạt động trong của doanh nghiệp nhỏ, như lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược giá, phân phối sản phẩm, khuếch trương sản phẩm và quảng cáo.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo