Downloadsachmienphi.com

Đuổi quân Mông Thát

Đuổi quân Mông Thát - Hoàng Quốc Hải
Đuổi quân Mông Thát –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đuổi quân Mông Thát –

Nén giận, Thái tông dẫn công chúa Thụy Bà vào nội điện. Sai nội thị dâng trà rồi vua hỏi:

– Việc chị vừa nói là nghe người ta đồn vậy hay đích thị là vậy?

– Giời ơi bệ hạ, còn nghe gì nữa. Gia nô nhà tôi hầu hạ thằng Quốc Tuấn, nói đã mấy bữa nay nó bỏ cơm. Chiều tối hôm qua hỏi dò mấy đứa gia nộ về lễ cưới hỏi của Thiên Thành. Thế rồi nó uống hết cả một hũ rượu, dắt đoản đao lên giường vờ ngủ. Thấy nghi nghi, lũ gia nô bảo nhau theo sát. Đến nửa đêm Quốc Tuấn lén đi, chúng nô theo sát tới cung nhà Nhân Đạo Vương thì Quốc Tuấn vượt tường nhảy vào. Chó cắn như vãi thóc rồi quân canh hô hoán. Lũ gia nộ thấy nguy cho tính mạng của Quốc Tuấn, nên tháo chạy về báo chi chị liền. Thôi thôi bệ hạ không bàn cãi gì nữa, bệ hạ cho người đi giải cứu ngay đi, không tính mệnh thằng bé nguy mất.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo