Downloadsachmienphi.com

Hóa Học Hữu Cơ

Hóa Học Hữu Cơ - Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn
Hóa Học Hữu Cơ – Đặng Như Tại,

Hóa Học Hữu Cơ

Tác Giả: Đặng Như Tại,

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hóa Học Hữu Cơ – Đặng Như Tại,

Giáo trình hoá học hữu cơ được biên soạn theo chương trình hoá học hữu cơ do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành cho nhóm ngành III và các ngành có liên quan.

Sách gồm 5 chương :Hai chương đầu do GS trường Đại học Quốc Gia viết, nội dung chủ yếu là đại cương về hoá hữu cơ và hidrocacbon; ba chương còn lại do GS.TS. trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội viết nội dung chủ yếu đề cập đến dẫn xuất hidrocacbon và hợp chất dị vòng.

Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông và học sinh trung học và học sinh các lớp năng khiếu về hoá học.

Chương 1 – Đại cương về hóa học hữu cơ

– Mở đầu

– Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

– Khai niệm về một số phương pháp phổ khảo sát cấu trúc phân tử

– Hiệu ứng cấu trúc

– Phản ứng của hợp chất hữu cơ

– Danh pháp hợp chất hữu cơ

Chương 2 – Hiđrocacbon

– Hiđrocacbon no

– Hiđrocacbon không no

– Hiđrocacbon thơm

Chương 3 – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức

– Dẫn xuất halogen

– Hợp chất cơ nguyên tố

– Ancol và phenol

– Andehit và xeton

Chương 4 – Hợp chất tạp chức

– Hiđroxiaxit

– Gluxit

– Aminoaxit

– Protein

Chương 5 – Hợp chất dị vòng

– Dị vòng 5 cạnh một dị tử

– Dị vòng 6 cạnh 1 dị tử

– Dị vòng 6 cạnh 2 dị tử

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Xem Theo Môn:
 • Tất Cả
 • Toán
 • Hóa
 • Sinh Học
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Địa Lý
 • Lịch Sử
 • Giáo Dục Công Dân
 • Sách Giáo Khoa
 • Sách Giải Bài Tập
 • Văn Mẫu
Giáo Dục Quốc Phòng

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 12 - Nhiều Tác Giả Sách ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Sinh Học ...
Lịch Sử

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Lịch ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Tiếng ...
Giáo Dục Công Dân

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Vật ...
Địa Lý

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Địa ...
Show next
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo