Downloadsachmienphi.com

Ô Châu cận lục

Ô Châu cận lục - Dương Văn An
Ô Châu cận lục –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Ô Châu cận lục –

Cuốn sách “Ô châu cận lục” của Tiến Sĩ được Nhà Sử học dịch và hiệu đính mà quý độc giả đang có trong tay là một trong những cuốn sách thuộc mảng tham khảo đặc biệt.

Ô châu cận lục” là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như : tên huyện, tên châu và tên làng xã ; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô.

Vùng đất châu Ô gắn với cuộc hôn nhân khá đặc biệt của Huyền Trân Công Chúa với vua Chiêm Thành lúc bấy giờ là Chế-mân. Sính lễ mà Chế-mân dâng nạp cho Đại Việt là đất đai của châu Ô và châu Rí. Trong khá nhiều thư tịch cổ, châu Ô và châu Rí cũng có khi được gọi tắt là châu Ô.

Tác phẩm “Ô châu cận lục” là một công trình khảo cứu công phu, chứa đựng một lượng kiến thức phong phú, sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những tài liệu có độ tin cậy cao khi nghiên cứu về lịch sử nước nhà.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo