Downloadsachmienphi.com

Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử

Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử - Đào Ngọc Đình, Hoàng Văn Khánh
Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử – Đào Ngọc Đình,

Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử

Tác Giả: Đào Ngọc Đình,

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Lịch Sử

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử – Đào Ngọc Đình,

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Phần một. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

Phần hai. MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ BỔ TÚC THPT

A. ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban năm 2008, lần 1.

II. Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban năm 2008, lần 1.

III. Đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 2008, lần 1.

IV. Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban năm 2008, lần 2.

V. Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban năm 2008, lần 2.

VI. Đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 2008, lần 2.

B. MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO

Phần ba. MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG.

A. ĐỀ THI CHÍNH THỨC.

I. Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008.

II. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2008.

B. MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO.

Phần bốn. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI.

A. MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ BỔ TÚC THPT.

I. Đáp án đề thi chính thức đã công bố.

II. Gợi ý trả lời một số đề thi tham khảo.

B. MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.

I. Đáp án đề thi chính thức.

II. Gợi ý trả lời một số đề thi tham khảo.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo