Kaizen Teian
Kaizen Teian
09/11/2019
Thăng Trầm Quyền Lực
Thăng Trầm Quyền Lực
09/11/2019
Show all

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss

Tác Giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Danh mục: Kinh Tế

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss - Tập 1 Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss - Tập 2 Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 2 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.
Mục lục:
Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu
Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến
Chương 2: Làm sạch dữ liệu
Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu
Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính
Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể
Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai
Chương 7: Kiểm định phi tham số
Chương 8: Kiểm định tỷ lệ
Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *