Downloadsachmienphi.com

Phòng và chữa bệnh cận thị

Phòng và chữa bệnh cận thị - Hoàng Thái
Phòng và chữa bệnh cận thị –

Phòng và chữa bệnh cận thị

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Phòng và chữa bệnh cận thị –

Giới thiệu tương đối tỉ mỉ và hệ thống về hệ thống chiết quang của mắt, sự hình thành bệnh cận thị, biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán trị liệu, những thói quen và những nguy hại của nó dẫn đến bệnh cận thị và các phương pháp bảo vệ mắt, phòng chống cận thị. 

Sách có các nội dung sau: Hệ thống chiết quang của mắt gồm những bộ phận nào, Những nguyên nhân nào gây ra cận thị, Bệnh cận thị phát sinh theo quy luật gì,…

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo