Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8
Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8
11/09/2018
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Cơ Bản
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Cơ Bản
11/09/2018
Show all

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương

Tác Giả: Phạm Đức Bình

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương – Phạm Đức Bình

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Đại Cương – Phạm Đức Bình

Hóa học là một môn khoa học vừa mang tính lí thuyết vừa mang tính thực nghiệm, việc hệ thống hóa kiến thức một cách có hệ thống là rất cần thiết đối với các bạn học sinh. Thông qua việc nắm chắc lí thuyết, các bạn có cơ sở để làm quen với phương pháp giải các bài tập hóa học: Hóa đại cương, Hóa phi kim, Kim loại, Hiđrocacbon, Các chức hóa học sẽ được ra mắt bạn đọc trong thời gian tới. Sách được viết dưới dạng các chủ đề, bao gồm:
Chủ đề 1: Cấu Tạo Nguyên Tử.
Chủ đề 2: Cấu Tạo Phân Tử – Liên Kết Hóa Học.
Chủ đề 3: Hệ Thống Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học.
Chủ đề 4:Nhiệt Hóa Học – Động Hóa Học.
Chủ đề 5: Phản Ứng Oxi Hóa Khử.
Chủ đề 6: Nồng Độ Dung Dịch – Sự Điện Li.
Trong mỗi chủ đề, sách trình bày 3 phần chính: kiến thức cần nhớ, phương pháp giải bài tập và phần bài tập áp dụng. Giống như tên gọi cuốn sách, phần phương pháp giải bài tập trình bày những điều các bạn học sinh cần nắm vững thông qua các ví dụ cụ thể gắn liền với lí thuyết hoặc thực nghiệm. Các bài tập được viết dựa trên lí thuyết đã được giảng dạy ở trường phổ thông bao gồm các bài tập về phân biệt và nhận biết các chất, giải thích và mô tả các hiện tượng hóa học, tách và tinh chế các chất, tổng hợp, điều chế các chất.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *