Đang tải...

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 1

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 1
Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 1

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 1

Tác Giả: Nguyễn Minh Thuyết

Danh mục: Lớp 5

LINK DOWNLOAD BÊN DƯỚI:

DOWNLOAD PDF

Đang tải...Danh sách các chương đọc online (Nhấp Vào Để Xem Chi Tiết):

GIỚI THIỆU SÁCH:

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 1 – Nguyễn Minh Thuyết

Sách tiếng việt lớp 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục. Gồm những nội dung chính sau:

– Chủ điêm 1-2-3: Việt Nam Tổ Quốc em

– Chủ điểm 4-5-6: Cánh chim hòa bình

– Chủ điểm 7-8-9: Con người với thiên nhiên

– Chủ điểm 10: Ôn tập giữa kì I

– Chủ điểm 11-12-13: Giữ lấy màu xanh

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Загрузка...