Downloadsachmienphi.com

Sáu Chiếc Mũ Tư Duy

Sáu Chiếc Mũ Tư Duy - Edward de Bono
Sáu Chiếc Mũ Tư Duy –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Sáu Chiếc Mũ Tư Duy –

Sách giới thiệu một khái niệm hết sức đơn giản và hiệu quả, cho phép chúng ta chủ động phát huy năng lực vào những hướng tư duy cụ thể trước khi đưa ra giải pháp chung cuộc. Phương pháp “Sáu chiếc mũ tư duy” với sáu sắc màu: trắng, đỏ, đen, vàng, lục, lam cho phép bạn điều khiển khả năng tư duy của mình. Bản chất, vai trò của từng chiếc mũ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Cùng với việc bổ sung và cập nhật hóa kinh nghiệm ứng dụng phương pháp “Sáu chiếc mũ tư duy”, độc giả sẽ đạt được hiệu quả công việc rất cao trong hội nghị, hội thảo, kinh doanh…

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo