Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Đang tải...

Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Đang tải...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Загрузка...