Downloadsachmienphi.com

ĐỀ 43. TRONG ĐOẠN “NỖI THƯƠNG MÌNH” TRÍCH “TRUYỆN KIỀU”. NGUYỄN DU CÓ VIẾT: “KHI TỈNH RƯỢU, LÚC TÀN CANH. GIẬT MÌNH. MÌNH LẠI THƯƠNG MÌNH XÓT XA”. CÓ Ý KIẾN CHO RẰNG HAI CÂU THƠ TRÊN ĐÃ DIỄN TẢ ĐẶC SẮC BI KỊCH NỘI TÂM CỦA NHÂN VẬT. ĐỒNG THỜI CŨNG NÓI LÊN NỖI ĐAU TỰ THƯƠNG MÌNH, THƯƠNG NGƯỜI ĐẾN U UẤT CỦA TÁC GIẢ. QUA MỘT SỐ ĐOẠN THƠ TRONG “TRUYỆN KIỀU”. HÃY PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH Ý KIẾN TRÊN

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

ĐỀ 43. TRONG ĐOẠN “NỖI THƯƠNG MÌNH” TRÍCH “TRUYỆN KIỀU”. NGUYỄN DU CÓ VIẾT: “KHI TỈNH RƯỢU, LÚC TÀN CANH. GIẬT MÌNH. MÌNH LẠI THƯƠNG MÌNH XÓT XA”. CÓ Ý KIẾN CHO RẰNG HAI CÂU THƠ TRÊN ĐÃ DIỄN TẢ ĐẶC SẮC BI KỊCH NỘI TÂM CỦA NHÂN VẬT. ĐỒNG THỜI CŨNG NÓI LÊN NỖI ĐAU TỰ THƯƠNG MÌNH, THƯƠNG NGƯỜI ĐẾN U UẤT CỦA TÁC GIẢ. QUA MỘT SỐ ĐOẠN THƠ TRONG “TRUYỆN KIỀU”. HÃY PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH Ý KIẾN TRÊNDANH SÁCH CÁC CHƯƠNG LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Cách Làm Bài Tập Làm Văn Nghị Luận – Phan Huy Đông

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Nguyễn Thục Phương

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Nguyễn Thục Phương

Luyện Cách Lập Luận Trong Đoạn Văn Nghị Luận Cho Học Sinh Phổ Thông –
Nguyễn Quang Ninh

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12 – Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Văn Hay 12 – Phạm Minh Thiềm

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 1 – Lê Thị Mỹ Trinh

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2 – Lê Thị Mỹ Trinh

Phân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12 – Nguyễn Thanh Huyền

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn Cơ Bản Và Nâng Cao – Nguyễn Bích Thuận

Rèn Kỹ Năng Tập Làm Văn 12 Nâng Cao – Lê Anh Xuân

Văn – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 – Nguyễn Đăng Mạnh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo