Downloadsachmienphi.com

ĐỀ 47. NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HOÀI THANH CÓ NHẬN XÉT VỀ “TRUYỆN KIỀU”: “CÓ THỂ NÓI THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN KIỀU CŨNG LÀ MỘT NHÂN VẬT, MỘT NHÂN VẬT THƯỜNG VẪN KÍN ĐÁO, LẶNG LẼ NHƯNG MẤY KHI KHÔNG CÓ MẶT VÀ LUÔN LUÔN THẮM ĐƯỢM TÌNH NGƯỜI”. HÃY CHỌN MỘT SỐ CÂU THƠ TẢ CẢNH TRONG “TRUYỆN KIỀU” ĐỂ MINH HỌA Ý TRÊN

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

ĐỀ 47. NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HOÀI THANH CÓ NHẬN XÉT VỀ “TRUYỆN KIỀU”: “CÓ THỂ NÓI THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN KIỀU CŨNG LÀ MỘT NHÂN VẬT, MỘT NHÂN VẬT THƯỜNG VẪN KÍN ĐÁO, LẶNG LẼ NHƯNG MẤY KHI KHÔNG CÓ MẶT VÀ LUÔN LUÔN THẮM ĐƯỢM TÌNH NGƯỜI”. HÃY CHỌN MỘT SỐ CÂU THƠ TẢ CẢNH TRONG “TRUYỆN KIỀU” ĐỂ MINH HỌA Ý TRÊN


DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Cách Làm Bài Tập Làm Văn Nghị Luận – Phan Huy Đông

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Nguyễn Thục Phương

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Nguyễn Thục Phương

Luyện Cách Lập Luận Trong Đoạn Văn Nghị Luận Cho Học Sinh Phổ Thông –
Nguyễn Quang Ninh

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12 – Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Văn Hay 12 – Phạm Minh Thiềm

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 1 – Lê Thị Mỹ Trinh

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2 – Lê Thị Mỹ Trinh

Phân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12 – Nguyễn Thanh Huyền

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn Cơ Bản Và Nâng Cao – Nguyễn Bích Thuận

Rèn Kỹ Năng Tập Làm Văn 12 Nâng Cao – Lê Anh Xuân

Văn – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 – Nguyễn Đăng Mạnh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo