Downloadsachmienphi.com

ĐỀ 95. NGUYỄN TUÂN KẾT THÚC TRUYỆN “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ” BẰNG CẢNH SAU: “NGỤC QUAN CẢM ĐỘNG…NGHẸN NGÀO: “KẺ MÊ MUỘI NÀY XIN BÁI LĨNH””. HÃY GIẢI THÍCH CẢNH KẾT THÚC KÌ LẠ ĐÓ BẰNG CÁCH: A) NÊU CÁC CHI TIẾT CHÍNH CỦA CỐT TRUYỆN DẪN ĐẾN TÌNH TIẾT KẾT THÚC. B) TRÌNH BÀY NHỮNG NÉT CHỦ YẾU TRONG NHÂN CÁCH CỦA HAI NHÂN VẬT NGƯỜI TÙ VÀ QUẢN NGỤC ĐỂ THẤY CÁI KÌ LẠ NHƯNG CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

ĐỀ 95. NGUYỄN TUÂN KẾT THÚC TRUYỆN “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ” BẰNG CẢNH SAU: “NGỤC QUAN CẢM ĐỘNG…NGHẸN NGÀO: “KẺ MÊ MUỘI NÀY XIN BÁI LĨNH””. HÃY GIẢI THÍCH CẢNH KẾT THÚC KÌ LẠ ĐÓ BẰNG CÁCH: A) NÊU CÁC CHI TIẾT CHÍNH CỦA CỐT TRUYỆN DẪN ĐẾN TÌNH TIẾT KẾT THÚC. B) TRÌNH BÀY NHỮNG NÉT CHỦ YẾU TRONG NHÂN CÁCH CỦA HAI NHÂN VẬT NGƯỜI TÙ VÀ QUẢN NGỤC ĐỂ THẤY CÁI KÌ LẠ NHƯNG CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢCDANH SÁCH CÁC CHƯƠNG LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: (NHẤP VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT)

Cách Làm Bài Tập Làm Văn Nghị Luận – Phan Huy Đông

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 – Nguyễn Thục Phương

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Lê Anh Xuân

Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 – Nguyễn Thục Phương

Luyện Cách Lập Luận Trong Đoạn Văn Nghị Luận Cho Học Sinh Phổ Thông –
Nguyễn Quang Ninh

Những Bài Làm Văn 12 – Phạm Minh Diệu

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 12 – Nguyễn Xuân Lạc

Những Bài Văn Hay 12 – Phạm Minh Thiềm

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 1 – Lê Thị Mỹ Trinh

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2 – Lê Thị Mỹ Trinh

Phân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận 12 – Nguyễn Thanh Huyền

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn – Nguyễn Bích Thuận

Tuyển Tập 234 Đề Và Bài Làm Văn Cơ Bản Và Nâng Cao – Nguyễn Bích Thuận

Rèn Kỹ Năng Tập Làm Văn 12 Nâng Cao – Lê Anh Xuân

Văn – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 – Nguyễn Đăng Mạnh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo