Downloadsachmienphi.com

Sương Khói Dâm Đàm

Sương Khói Dâm Đàm - Hoàng Giá
Sương Khói Dâm Đàm –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Sương Khói Dâm Đàm –

“Đọc đi, đọc lại bản thảo của tôi càng thấy đã 40 năm lăn lộn Bắc Ninh – Kinh Bắc tưởng đã rất gần mà vẫn cứ rất xa; tưởng đã hiểu mà làm sao hiểu nổi!

Rồi tôi mừng vì có thêm làm bạn đồng hành vào cõi linh thiêng huyền diệu. Có trời mà biết được câu chuyện Lê Văn Thịnhhóa hổ trong sương mù Dâm Đàm ấy là do ai sinh ra! Hình hài truyện ban đầu ra sao và sau nữa sẽ là sao? Có thể phải hàng chục tiểu thuyết gia và giáo sư, tiến sĩ cố công, tận tình thì may ra có thể! Nhưng muốn thế thì ngay bây giờ phải có những Hoàng Giá dám băng mình vào cõi thiên la địa võng này.

Tôi rất thích những chương, đoạn anh viết về Hậu ỷ Lan, vì anh đã nhắc tôi bên cạnh bà còn có một Lê Văn Thịnh để đánh đổ âm mưu xâm lược của Vương An Thạch, tạo ra cuộc cách mạng về tư tưởng, chính trị, kinh tế vĩ đại nhất thế giới hồi bấy giờ: Phá bỏ chế độ Trung cổ, mở ra thời đại Phục hưng – còn gọi là thời kỳ NHÂN VĂN của Đại Việt.”

Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Văn Lung

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo