Suzanne Brockmann (sinh năm 1960) là một nhà văn hư cấu lãng mạn của Mỹ. Cô sống bên ngoài Boston, Massachusetts với chồng, Ed Gaffney, và hai đứa con của họ, Melanie và Jason T. Gaffney. Cô cũng đã viết các tác phẩm dưới tên Anne Brock.

11/09/2018
Lời Anh Muốn Nói

Lời Anh Muốn Nói

[…]
11/09/2018
Harvard’s Education

Harvard’s Education

[…]
11/09/2018
Tóm Rồi Nhé

Tóm Rồi Nhé, Lucky

[…]
11/09/2018
Forever Blue

Forever Blue

[…]
11/09/2018
Đứa Trẻ Của Frisco

Đứa Trẻ Của Frisco

[…]
11/09/2018
Everyday

Everyday, Average Jones

[…]
11/09/2018
Hoàng Tử Joe

Hoàng Tử Joe

[…]
11/09/2018
Nụ Hôn Đầu Cho Em

Nụ Hôn Đầu Cho Em

[…]
11/09/2018
Nụ Hôn Trốn Tìm

Nụ Hôn Trốn Tìm

[…]