Downloadsachmienphi.com

Tâm lý học dị thường và lâm sàng

Tâm lý học dị thường và lâm sàng - Paul Bennett
dị thường và lâm sàng –

dị thường và lâm sàng

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

dị thường và lâm sàng –

Để có thêm tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên, Khoa Tâm lí học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia tổ chức biên dịch quyển sách: Tâm lí học dị thường và lâm sàng của tác giả P. Bennett. Nội dung quyển sách vừa bao gồm những kiến thức cơ bản lại vừa cập nhật những thông tin mới về tâm lí lâm sàng và dị thường. Để tiện cho bạn đọc theo dõi, chúng tôi cũng xin được trình bày đôi điều về bản dịch.

Trước hết về mặt thuật ngữ. Hiện nay trong các tài liệu tâm lí học dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt còn có sự khác nhau về việc dùng từ. Các nhà tâm lí học trong nước vẫn đang tiếp tục biên soạn những bộ từ điển tâm lí học với quy mô lớn để có thể có được sự thống nhất chung về thuật ngữ.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo