3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11
3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 11
11/09/2018
Giáo trình Toán
Giáo trình Toán
11/09/2018
Show all

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao

Tác Giả: Chu Quang Bình

Danh mục: Lớp 10

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao – Chu Quang Bình

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao Tập 1 Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao Tập 1 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao Tập 2 Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao Tập 2 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao – Chu Quang Bình

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Tiếng Anh 10 theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2006 – 2007, chúng tôi hiên soạn cuốn Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao gồm hai tập.
Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.
Vê nội dung: Sách được viết theo đúng trình tự các bài học trong sách giáo khoa lớp 10: gồm 16 bài, mỗi bài được chia thành từ 7 đến 8 tiết. Ở mỗi tiết học đều chỉ rõ mục tiêu, đồng thời chỉ rõ các cỏng việc chuẩn bị của giáo viên, các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng tiết học trên lớp.
Trình tự các bước tiến hành bài giảng được chia thành các hoạt động: Kiểm tra bài cũ, Hoạt động bài mới, củng cố kiến thức, Bài tập về nhà và Hoạt động bổ trợ. Hoạt động bài mới được thiết kế thành những hoạt động 1,2… theo các phần nhỏ đúng trình tự trong sách giáo khoa. Ở mỗi hoạt động nhỏ này đều được thiết kế theo mô hình “Pre- While – Post” cho từng kĩ năng. Hoạt động bổ trợ bao gồm các trò chơi, bài tập bám sát nội dung của tiết học. Giáo viên có thể lựa chọn và lồng ghép vào các hoạt động khác trong tiết học hoặc tiến hành sau khi đã hoàn thành các hoạt động chính trong bài.
Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để chuyển tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học tác giả đưa ra một loạt các hoạt động lồng ghép như: xem tranh, đoán tranh, làm việc theo cặp, theo nhóm, … nhằm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập của học sinh. Đặc biệt, nhằm hình thành đồng thời cả 4 kĩ năng: nghe (listening), nói (speaking), đọc (reading), viết (writing) tiếng Anh, sách đã tập trung nhiêu vào hoạt động luyện tập trong mỗi giờ học. Ngoài ra, sách đưa ra các tình huống giao tiếp và trò chơi thích hợp, nhằm giúp học sinh cố điều kiện củng cố vững chắc bài học.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *