Downloadsachmienphi.com

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng - Trương Ngọc Thơi
Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng –

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Lịch Sử

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 dùng cho luyện thi Đại học và Cao đẳng –

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ

Chương I. sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chương II. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Chương III. Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

Chương IV. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1946 – 1954).

Chương V. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975).

Chương VI. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 – 1991).

PHẦN HAI.LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo