Sách Giáo Khoa Tiếng Việt lớp 1
Sách Giáo Khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập 1
11/09/2018
Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12
Học Tốt Ngữ Văn Lớp 12
11/09/2018
Show all

Vở bài tập Toán lớp 4: Tập 1

Vở bài tập Toán lớp 4

Vở bài tập Toán lớp 4

Vở bài tập Toán lớp 4: Tập 1
Vở bài tập Toán lớp 4: Tập 1

Vở bài tập Toán lớp 4: Tập 1

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Danh mục: Lớp 4

LINK DOWNLOAD BÊN DƯỚI:

DOWNLOAD PDF
Danh sách các chương đọc online (Nhấp Vào Để Xem Chi Tiết):

GIỚI THIỆU SÁCH:

Vở bài tập Toán lớp 4: Tập 1 – Nhiều Tác Giả

Vở bài tập toán lớp 4 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành có cùng nội dung, mức độ như các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4, chỉ khác về hình thức thể hiện và số liệu.

Cách làm các bài tập trong vở này cũng giống như cách làm các bài tập trong sách giáo khoa. Do đó, ở những nơi có điều kiện giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm bài ở vở này trong thực hành, luyện tập.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *