Downloadsachmienphi.com

Xoa bóp dân tộc

Xoa bóp dân tộc - Hoàng Bảo Châu, Trần Quốc Bảo
Xoa bóp dân tộc – Hoàng Bảo Châu,

Xoa bóp dân tộc

Tác Giả: Hoàng Bảo Châu,

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Xoa bóp dân tộc – Hoàng Bảo Châu,

Kinh nghiệm về phòng bệnh và chữa bệnh bằng các phương pháp không dùng thuốc của nền y học dân tộc rất phong phú. Xoa bóp là một trong những kinh nghiệm ấy.

Là một phương pháp cổ truyền, xoa bóp đã được dùng trong thời nay để đề phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân. Xoa bóp đã tỏ rõ tác dụng giữ sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh qua thực tiễn lâm sang với cách tác động cả lên diện rộng lẫn lên huyệt, cả xoa bóp lẫn vận động.

Để góp phần giới thiệu phương pháp này cho các đồng nghiệp làm xoa bóp và những bạn muốn dùng xoa bóp để giữ sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh, chúng tôi viết tài liệu xoa bóp này.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo