Downloadsachmienphi.com

30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy

30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy - Kim Lĩnh
30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy –

30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy

Tác Giả:

Thể Loại: Tiểu Sử – Hồi Ký

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

30/4 Chuyện Những Người Tháo Chạy –

30-4 Chuyện những người tháo chạy của nhà văn là một tác phẩm viết về những ngày cuối cùng của chế độ -Ngụy Sài Gòn. Thông qua nhân vật hai nhân vật chính: Hòa và Thái, tác giả đã miêu tả cuộc di tản đầy mất mát và đau thương của những người lính, sĩ quan Ngụy và những người dân vô tội từ cửa biển Tư Hiền đến Sài Gòn, xuyên suốt con đường vào Nam.

Trên con đường tháo chạy đó, một bộ phận không nhỏ đã có những chuyển biến trong tư tưởng nhận thức để nhận ra được bản chất của chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền….

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo