Downloadsachmienphi.com

8 phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio

8 phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio - Tăng Văn Giáp
8 phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio –

8 phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Vật Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

8 phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio –

Sách trình bày 8 phương pháp giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính Casio, bao gồm:

+ Phương pháp 1: Ứng dụng tích phân trong máy tính Casio giải nhanh dao động cơ và điện xoay chiều

+ Phương pháp 2: Kỹ thuật dò đáp án

+ Phương pháp 3: Giải quyết bài toán cho phương án gần đúng

+ Phương pháp 4: Gán dữ liệu

+ Phương pháp 5: Kỹ thuật bảng

+ Phương pháp 6: Ứng dụng số phức

+ Phương pháp 7: Tìm bội số chung nhỏ nhất trong giao thoa ánh sáng

+ Phương pháp 8: Tìm bước sóng đa sắc trong giao thoa ánh sáng

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo