Downloadsachmienphi.com

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 - Nguyễn Hữu Chấn
Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 –

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Tiếng Anh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 –

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PART I: UNIT – BASED EXERCISES

UNIT 1. HOME LIFE

UNIT 2. CULTURAL DIVERSITY

UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING

UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM

TEST YOURSELF 1

UNIT 5. HIGHER EDUCATION

UNIT 6. FUTURE JOBS

UNIT 7. ECONOMIC REFORMS

UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE

TEST YOURSELF 2

UNIT 9. DESERTS

UNIT 10. ENDANGERED SPECIES

UNIT 11. BOOKS

UNIT 12. WATER SPORTS

TEST YOURSELF 3

UNIT 13. THE 22nd SEA GAMES

UNIT 14. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

UNIT 15. WOMEN IN SOCIETY

UNIT 16. THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

TEST YOURSELF 4

PART II: CONSOLIDATION

A. SPECIMEN TESTS FOR GRADUATION EXAMINATIONS

· PRACTICE TEST 1

· PRACTICE TEST 2

· PRACTICE TEST 3

B. SPECIMEN TESTS FOR MATRICULATIONS

· PRACTICE TEST 1

· PRACTICE TEST 2

· PRACTICE TEST 3

· PRACTICE TEST 4

· PRACTICE TEST 5

PART III: ANSWER KEY

REFERENCES

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Xem Theo Môn:
 • Tất Cả
 • Toán
 • Hóa
 • Sinh Học
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Địa Lý
 • Lịch Sử
 • Giáo Dục Công Dân
 • Sách Giáo Khoa
 • Sách Giải Bài Tập
 • Văn Mẫu
Giáo Dục Quốc Phòng

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 12 - Nhiều Tác Giả Sách ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Sinh Học ...
Lịch Sử

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Lịch ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Tiếng ...
Giáo Dục Công Dân

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Vật ...
Địa Lý

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Địa ...
Show next
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo