Downloadsachmienphi.com

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 7

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 7 - Trần Đình Nguyễn Lữ
Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 7 –

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 7

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 7, Tiếng Anh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 7 –

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học, nâng cao tính chủ động của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam – Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ sách Bài tập thực hành tiếng Anh.

Bài tập thực hành tiếng Anh 7 được biên soạn nhằm giúp cho học sinh có thêm tài liệu để ôn tập và thực hành tốt môn học này và chuẩn bị tốt cho các kì thi. Sách gồm có 16 đơn vị bài tương đương với các bài học trong sách giáo khoa, mỗi bài gồm có 2 phần :

Phần I : Tóm tắt trọng tâm kiến thức của mỗi bài.

Phần II : Phần hài tập thực hành, bao gồm những hài tập đa dạng dựa theo các dạng đề kiểm tra môn Tiếng Anh như : Pronunciation, Multiple Choice Questions, Blank-fill, Word forms, Prepositions, Verb tenses and forms, Matching, Cloze tests và Reading comprehension.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo