Downloadsachmienphi.com

Bát tự hà lạc

Bát tự hà lạc - Học Năng
Bát tự hà lạc –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bát tự hà lạc –

Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo