Downloadsachmienphi.com

Bích Huyết Kiếm

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung
Bích Huyết Kiếm –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bích Huyết Kiếm –

Đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, độc giả dễ dàng nhận thấy sự ảo diệu trong nghệ thuật trộn lẫn giữ cái hư và cái thực lịch sử cổ. Từ tác phẩm đầu tay Thư kiếm ân cừu lục với nhân vật chính là em trai vua Càn Long triều Thanh thì ở tác phẩm thứ hai này – Bích huyết kiếm – tác giả đã khá dụng công xây dựng hình tượng người con trai viên tướng anh hùng đời Minh Viên Sùng Hoán – Viên Thừa Chí. Bích Huyết Kiếm gồm 20 hồi và Viên Sùng Hoán Bình Truyện gồm phần Hậu ký và 15 phần.

Hồi 1: Đường loạn đầy nguy hiểm. Vua tự hủy trường thành

Hồi 2: Ân cừu chung hoạn nạn. Sống chết thấy giao tình

Hồi 3: Tháng năm chăm luyện kiếm. Sớm tối học chơi cờ

Hồi 4: Lợi hại Kim xà kiếm. Văn nhã thiếu niên

Hồi 5: Hoa thơm đêm tịch mịch. Cỏ xanh nước trong veo

Hồi 6: Vượt tường thành duyên nghiệt. Bày trận khốn lang quân

Hồi 7: Phá trận nhờ bí kíp. Bản đồ chỉ kho tàng

Hồi 8: Dễ phá uy cường địch. Khó hiểu dạ nữ nhi

Hồi 9: Người đẹp chơi cược lớn. Chuyện cũ giải oán sâu

Hồi 10: Bất truyền, truyền bách biến. Vô địch, địch ngàn chiêu

Hồi 11: Khẳng khái chung thù địch. Gian nan lập nghĩa quân

Hồi 12: Đầu đà dùng tửu. Đào tiên giấu dược hoàn

Hồi 13: Hẹn bạn ngày qui ẩn. Hủy pháo giúp Sấm quân

Hồi 14: Sùng Chính Điện kiếm lòe. Đạo sĩ truồng tỉ thí

Hồi 15: Thiết Thủ quen dùng độc. Kim Xà rải oán sâu

Hồi 16: Chốn núi hoang trăng lạnh. Người tay sắt động lòng

Hồi 17: Mơ màng bóng áo xanh. Vẩy bút họa tình nhân

Hồi 18: Máu hồng nhan vấy kiếm. Quân hắc giáp nhập kinh

Hồi 19: Tưởng gặp đời thánh chúa. Nào biết khổ lê dân

Hồi 20: Không thỏa chí giúp dân; Đành lên thuyền rời nước

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo