Downloadsachmienphi.com

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1 - Huỳnh Công Thái
Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1 –

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Các phương pháp đặc sắc để giải Hệ Phương Trình và Hệ Bất Phương Trình: Tập 1 –

MỤC LỤC

Phần I: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT.

Phương pháp 1: Dùng các phép biến đổi đại số tương đương.

Phương pháp 2: Dùng các phép thế.

Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ.

Phương pháp 4: Đánh giá miền hai vế.

Phương pháp 5: Dùng định lý f(x) = f(y)

Phương pháp 6: Dùng Đạo hàm.

Phần II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ KHÔNG CHỨA THAM SỐ.

A. CÔNG THỨC CƠ BẢN.

B. CHUẨN BỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Phương pháp 1: Lũy thừa làm mất căn.

Phương pháp 2: Kỹ thuật dùng lượng liên hợp.

Phương pháp 3: Đặt thừa số chung và đưa về vế tích.

Phương pháp 4: Biến đổi đại số và đưa về dạng đạt biệt.

Phương pháp 5: Các kỹ thuật đặt ẩn phụ.

Phương pháp 6: Dùng phương pháp đối lập.

TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ CHỨA THAM SỐ M.

TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

TÌM HƯỚNG XỬ LÝ TRONG BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ CÓ CHỨA THAM SỐ

Phần III: CÁC DẠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Dạng 1: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.

Dạng 2: Hệ phương trình một ẩn số.

Dạng 3: Hệ phương trình đa thức hai ẩn x, y.

Dạng 4: Hệ đối xứng loại 1.

Dạng 5: Hệ đối xứng loại 2.

Dạng 6: Hệ đẳng cấp.

Dạng 7: Hệ có dấu giá trị tuyệt đối.

Dạng 8: Hệ phương trình vô tỷ.

Dạng 9: Hệ phương trình ba ẩn số.

Dạng 10. Hệ phương trình nũ và Logarit.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo