Downloadsachmienphi.com

Cách Xử Thế Của Người Nay

Cách Xử Thế Của Người Nay - Nguyễn Hiến Lê
Cách Xử Thế Của Người Nay –

Cách Xử Thế Của Người Nay

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Cách Xử Thế Của Người Nay –

Ông K.C.Ingram đã trong nhiều ngành: viết báo, quảng cáo, chủ bút, giám đốc….rồi chủ tịch hội đồng một hãng vận tải lớn ở Mỹ; ông du lịch nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hạng người, rút kinh nghiệm để soạn cuốn Cách xử thế của người nay.

Với mấy trăm trang nhỏ, ông bàn về nhiều vấn đề: từ tâm lý con người đến cách diệt những thói xấu, tập những thói tốt…. cả cách bán hàng, xin việc, dạy con nữa. Ông đã đưa ra rất nhiều lời khuyên thực tế hợp với những thuyết mới nhất của khoa tâm lý và những kinh nghiệm của nhiều người trong mọi giới. Tất cả những lời khuyên đó đều dựa trên một qui tắc chung rất giản dị: Nghĩ tới người; vì theo ông, có nghĩ tới người thì ta mới có thể và tìm được hạnh phúc.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo