Downloadsachmienphi.com

Cái vô hạn trong lòng bàn tay

Cái vô hạn trong lòng bàn tay - Matthieu Ricard, Trịnh Xuân Thuận
Cái vô hạn trong lòng bàn tay – Matthieu Ricard, Trịnh Xuân

Cái vô hạn trong lòng bàn tay

Tác Giả: Matthieu Ricard, Trịnh Xuân

Thể Loại: Khoa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Cái vô hạn trong lòng bàn tay – Matthieu Ricard, Trịnh Xuân

Sách đề cập đến cuộc đời của hai con người: Một là nhà vật lý thiên văn vốn là Phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật.

Một người là nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những kinh nghiệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan đó. Họ nói chuyện với nhau không theo kiểu tranh luận mà cùng bổ khuyết cho nhau để xây dựng một cái nhìn nhân văn về khoa học tự nhiên, mượn tinh thần đạo Phật để hạn chế cái ác của nền khoa học kỹ thuật đang phát triển đến tột bậc, có nguy cơ hủy diệt cả cuộc sống và nền văn minh con người.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo