Downloadsachmienphi.com

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quyền Lực Tầm ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quyền Lực Tầm ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục - Harvard Business
Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quyền Lực Tầm ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục –

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quyền Lực Tầm ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard: Quyền Lực Tầm ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục –

“Nếu là một người thích kinh doanh thì bộ sách “Cẩm nang Kinh doanh Harvard” cực kì cần thiết đối với bạn. Về nội dung của quyển này, các tác giả tập trung phân tích về các khía cạnh của việc phân tích, đánh giá con người để từ đó giao phó công việc cho họ một cách hợp lí, và cuối cùng là mang về lợi nhuận cho tổ chức, ngoài ra sách còn đề cập về vấn đề đạo đức của quyền lực. Sách viết rất cụ thể và dễ hiểu chứ không khô khan như đặc thù của nhóm sách kinh doanh.” (Quyền Lực Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục)

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo