Downloadsachmienphi.com

Cha Tôi Đặng Tiểu Bình

Cha Tôi Đặng Tiểu Bình - Nhiều Tác Giả
Cha Tôi Đặng Tiểu Bình –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Cha Tôi Đặng Tiểu Bình –

Cuốn sách này được dịch từ nguyên bản tiếng Hoa “Ngã đích phụ thân Đặng Tiểu Bình – văn cách tuế nguyệt” của Nhà xuất bản Văn hiến Trung ương, tháng 8 năm 2000.

Mười năm “cách mạng văn hóa” là tai họa lớn trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Mức độ ảnh hưởng sâu sắc của nó, sự phá hoại ghê gớm của nó là điều chưa từng có trong lịch sử. Phàm những ai trải qua “cách mạng văn hóa” đều khắc cốt ghi xương thời ký đó. Đặng Tiểu Bình là một nhân vật trọng yếu mà mười năm “cách mạng văn hóa” nhằm tới. Viết về “cách mạng văn hóa” không thể không viết về Đặng Tiểu Bình. “Cha tôi là nhân vật trọng yếu mà mười năm”cách mạng văn hóa” nhằm tới; viết về “cách mạng văn hóa”, không thể không viết về cha tôi. Mà mười năm “cách mạng văn hóa” lại là giai đoạn thăng trầm vô cùng lý thú của cha tôi, cho nên viết về Đặng Tiểu Bình thì cũng không thể không nói đến “cách mạng văn hóa”. Viết về những gì cha tôi nếm trải trong thời kỳ “cách mạng văn hóa” vừa là nhớ lại cuộc sống phi thường của cha tôi, vừa là nhớ lại những năm tháng phí hoài. Những điều tôi viết dưới đây không thể gọi là truyện ký về cha tôi, cũng không phải là hồi ký của cá nhân tôi. Trong khi chưa biết nên xếp vào loại nào, tôi tạm gọi nó là “Sổ ghi chép tình cảm” vậy!

Những mong mọi người khi đọc các ghi chép tình cảm này, sẽ cảm nhận lại được thời kỳ “cách mạng văn hóa” thuở nào.”

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo