Downloadsachmienphi.com

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân - Jane Catherine
Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân –

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân –

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân – Để Nhân Viên Nỗ Lực Hết Mình.

Một vấn đề hiện nay đang được đưa ra cho các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo là: nhân viên không hăng hái làm việc ở chức vụ của mình, họ hoặc là không có trí tiến thủ, được sao hay vậy; hoặc là qua loa, đại khái cho xong việc…Dẫn đến năng suất giảm sút, thành tích không mấy khởi sắc, thậm chí còn có những người “leo cái cột cao khác”.

Cuốn sách “Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân” đưa ra những tư tưởng, quan niệm mới mẻ, có tính thời đại rất rõ rệt; những vấn đề được nói tới và các biện pháp giải quyết được đưa ra trong cuốn sách, đều kết hợp chặt chẽ với thực tế quản lý của các doanh nghiệp hiện nay, có tính định hướng rõ ràng, tính thực tế rất cao.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo