Downloadsachmienphi.com

Đại danh y Lãn Ông

Đại danh y Lãn Ông - Trần Văn Thụy
Đại danh y Lãn Ông –

Đại danh y Lãn Ông

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đại danh y Lãn Ông –

Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thương Lãn Ông là một danh y lớn của nước ta, được nhân dân suy tôn là Đại y tông Việt Nam.

Suốt bốn mươi năm trong nghề y, đã đem hết tâm trí của mình phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tân tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng. Đồng thời, nhận rõ trách nhiệm đối với tương lai y học nước nhà, đối với việc bảo vệ của nhân dân, đã cần cù nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, đúc rút kinh nghiệm xây dưng nên một công trình trước tác y học đầy đủ tính chất thực tiễn, khoa học và dân tộc. Đó là bộ tâm linh.

Việc nghiên cứu các danh y nói chung, đặc biệt là Lê Hữu Trác – qua trước tác của ông – là biện pháp quan trọng nhằm góp phần vào việc phát triển nền y học của dân tộc và thực hiện quan điểm “kết hợp nền y học” cổ truyền của dân tộc trong việc chăm sóc và bảo vệ của nhân dân”.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo