Downloadsachmienphi.com

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 - Những Bí Mật Về Tiền Bạc - Robert T. Kiyosaki
Dạy Con Làm Giàu Tập 9 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc –

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc –

Đây là quyển thứ 9 trong bộ sách Dạy con làm giàu và là quyển sách mới nhất của trong loạt sách về tài chính và đầu tư bán chạy nhất của ông.

Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả mà còn chỉ cho bạn cách: Nói bằng ngôn ngữ tài chính, Khiến đồng tiền làm việc cho bạn, Thành công – làm việc để học, đừng làm việc vì tiền, Giúp đồng tiền vận động và phát triển.

Nội dung bao gồm 3 phần:

Phần I: Ngôn ngữ tài chính

Chương 1: Trí tuệ tài chính: Một cách học mới

Phần II: Những bí mật đồng tiền của người cha giàu

Chương 2: Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Những nguyên tắc mới để làm ra tiền

Chương 3: Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Làm việc để học, đừng làm việc vì tiền

Chương 4: Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Tiền bạc làm việc cho tôi

Chương 5: Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Làm ra tiền

Chương 6: Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Tất cả nằm ở vòng quay tiền mặt

Chương 7: Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Chơi để học 

Phần III: Tạo ra vòng quay tiền mặt cho riêng bạn

Chương 8: Những cơ hội làm ra tiền dành cho các bạn trẻ

Chương 9: Quản lý tài sản của bạn

Chương 10: Quản lý nợ

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo