Downloadsachmienphi.com

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 - Nguyễn Quang Trung
Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 –

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 8, Ngữ Văn

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 –

“Đọc hiểu văn bản ngữ văn 8” xác định những nội hàm cụ thể để học sinh thực hiện một chuỗi thao tác chiếm lĩnh giá trị tác phẩm, hướng tới hiệu quả hành dụng và kết nối kiến thức với các phần Tiếng Việt, Làm văn…

Sách gồm 3 phần:

Phần gợi dẫn của mỗi bài học nhằm chuẩn bị tâm thế, cung cấp một số kiến thức công cụ, có tính chất định hướng, tạo lợi cho việc chiếm lĩnh mục tiêu của bài đọc hiểu: đó là các yếu tố đặc trưng thể loại, các thông tin quan trọng về tác giả, tác phẩm, tóm tắt và xác định cách đọc, cách kể.

Phần kiến thức cơ bản: được hình thành trên cơ sở lí giải những phương diện kiến thức từ các câu hỏi của sách giáo khoa, đồng thời thể nghiệm một số cách thức tiếp cận văn bản.

Phần liên hệ: có kết cấu mở, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng: có thể giới thiệu một văn bản tương đương hoặc gần gũi với bài học để tạo điều kiện cho người đọc so sánh kiến thức…

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo