Downloadsachmienphi.com

Di Sản Văn Hóa Dân Tộc Trong Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo Việt Nam

Di Sản Văn Hóa Dân Tộc Trong Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo Việt Nam - Chu Quang Trứ
Di Sản Văn Hóa Dân Tộc Trong Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo Việt Nam –

Di Sản Văn Hóa Dân Tộc Trong Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo

Tác Giả:

Thể Loại: Văn Hóa – Nghệ Thuật

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Di Sản Văn Hóa Dân Tộc Trong Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo Việt Nam –

Văn hóa nước ta đang đứng trước một thời cơ phát triển đầy triển vọng, nhưng cũng đầy thử thách. Thử thách là ở chỗ, chúng ta phải làm sao chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để cho cỗ xe văn hóa Việt Nam “vào cua” lợi, nhanh chóng hòa nhập với văn minh nhân loại, mà vẫn giữ được bản sắc độc đáo của mình.

Đóng vai trò quan trọng của cơ thể xã hội ở đây chính là di sản văn hóa dân tộc, trong đó di sản văn hóa trong tín ngưỡng và tôn giáo chiếm một vị trí quan trọng trong vốn di sản văn hóa dân tộc.

Vấn đề là “bảo tồn những gì” và “phát huy phương diện nào” của di sản văn hóa dân tộc, thì đấy lại là công việc của khoa học, cuốn sách Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở do phó Giáo sư biên soạn sẽ trả lời câu hỏi đó.

Bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu sắc tác giả đã miêu thuật một cách sinh động, giúp người đọc nhận ra những yếu tố tích cực cần tiếp thu và những cái tiêu cực cần loại bỏ trong di sản văn hóa tín ngưỡng tôn giáo. Tác phẩm này sẽ rất bổ ích đối với những cán bộ làm công tác văn hóa ở địa phương và là tài liệu tham khảo tốt cho công việc giảng dạy, nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo