Downloadsachmienphi.com

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh - Phạm Hữu Mý, Nguyễn Văn Đường
Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh – Phạm Hữu Mý,

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Tác Giả: Phạm Hữu Mý,

Thể Loại: Lịch Sử – Địa Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Ở Thành Phố Hồ Chí Minh – Phạm Hữu Mý,

Cuốn sách gồm tập hợp 100 câu hỏi đáp về di tích lịch sử – văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là về Gia Định – Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử là niềm tự hào của nhân dân Thành phố về quá trình đấu tranh giành độc lập trong thời gian trước 1975. Quyển sách này cố gắng phản ánh nội dung cơ bản của những di sản ấy, những di sản cần và phải được bảo tồn đồng thời phát huy giá trị để sự nghiệp xây dựng Thành phố có thể phát triển một cách hài hòa và bền vững không những trong hiện tại mà còn cả trong tương lai.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo