Downloadsachmienphi.com

Đình Nam Bộ xưa và nay

Đình Nam Bộ xưa và nay - Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường
Đình Nam Bộ xưa và nay – Huỳnh Ngọc Trảng,

Đình Nam Bộ xưa và nay

Tác Giả: Huỳnh Ngọc Trảng,

Thể Loại: Lịch Sử – Địa Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đình Nam Bộ xưa và nay – Huỳnh Ngọc Trảng,

Việc tìm hiểu về đình, trước hết, buộc phải đả động đến hai vấn đề chính yếu: cái đình và vị thần được thờ chính ở đó –thần Thành Hoàng – Hai vấn đề này, đến này không phải là đối tượng mới mẻ, sonh chính vì chúng đã được nhiều nhà nghiên cứu lý giải theo những hướng riêng nên bên cạnh những khám phá khoa học còn là những biện thuyết bất đồng.

Ở đây nhóm tác giả dựa trên tài liệu thư tịch cổ và những thành tựu nghiên cứu đã công bố gần đây để trình bày về nguồn gốc và những biến đổi của cái đình cùng với tập tục thờ thần Thành Hoàng trong lịch sử nhằm phác ra những nét cơ bản nhất của chúng như một tiến trình lịch sử của đề tài chính: Đình Nam bộ.

Sách gồm các chương:

Chương I: Cái đình trong lịch sử

Chương II: Đình Nam bộ – Sự hình thành và những biến đổi

Chương III: Các đối tượng thờ tự ở đình Nam Bộ

Chương IV: Nghi thức cúng và lễ họi của đình Nam bộ

Phụ lục I: Văn tế trong lễ Kỳ Yên

Phụ lục II: Một số sắc thần của triều Nguyễn

Phụ lục III: Tư liệu về đào thài, lễ xây chầu và lễ đại bội

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo