Downloadsachmienphi.com

Định Tường (Mỹ Tho) xưa

Định Tường (Mỹ Tho) xưa - Huỳnh Minh
Định Tường ( Tho) xưa –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Định Tường ( Tho) xưa –

Nước ta giang sơn cẩm tú, dân tộc Việt Nam ta có những trang sử hào hùng bất diệt, có những anh hùng làm rạng rỡ nước nhà. Những di tích lịch sử ngàn năm còn lưu dấu, phong tục, tập quán của người xưa vẫn còn tồn tại mãi trong lònh của chúng ta…

Bộ sách “Sưu khảo các Tỉnh, Thành năm xưa” của tác giả sẽ là một tư liệu quý giá giúp chúng ta hiểu thêm về Lịch sử, Địa lý, Nhân vật, Giai thoại, Huyền thoại, Di tích, Thắng cảnh cũng như các địa danh năm xưa của từng Tỉnh. Tập sách Định Tường ( Tho) xưa là một cuốn sách nằm trong bộ sách sưu khảo đó. Sách sưu tập nhiều bức ảnh có giá trị, nội dung gồm:

– Lịch sử Định Tường trải qua các thời đại

– Lịch sử tổng quát

– Nhân vật ngày xưa, anh hùng liệt sĩ kháng Pháp

– Di tích lịch sử, lăng mộ nhân vật

– Huyền thọai, giai thoại, thổ nghi

– Các bộ môn văn hóa nghệ thuật

– Định Tường, sinh hoạt các ngành

– Tổng kết dân số trong tỉnh năm 1970

– Định Tường với vườn hoa Lạc Hồng ngày xưa

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo