Đình Và Đền Hà Nội

Đình Và Đền Hà Nội - Nguyễn Thế Long
Đình Và Đền Hà Nội –

Đình Và Đền Hà Nội

Tác Giả: Nguyễn Thế Long

Thể Loại: Văn Hóa – Nghệ Thuật

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Đình Và Đền Hà Nội – Nguyễn Thế Long

Cuốn sách “Đình Và Đền Hà Nội” cung cấp cho bạn đọc những thông tin về tín ngưỡng thờ thần và thành hoàng với những đình, đền, miếu… ở Hà Nội đã xếp hạng Di tích lịch sử từ năm 1962 đến hết năm 1994. Việc giới thiệu này chủ yếu căn cứ vào hồ sơ xếp hạng các di tích lịch sử – văn hóa của cục Bảo tồn bảo tàng, Bộ văn hóa – thông tin, có tham khảo thêm các sách báo trước cách mạng của các nhà nghiên cứu văn hóa.

Các đình, đền… được giới thiệu những nét chủ yếu về thời gian xây dựng, quá trình tu sửa, thần tích của các vị thần và thành hoàng được thờ, giá trị kiến trúc và thẩm mỹ của các di vật cổ còn lưu lại, cũng như các lễ hội nếu có. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Download Sách Hay
Logo